Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu w 2023 r. kontroli uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

 

Poniżej załączone zostało Zapytanie ofertowe dotyczące naboru lekarza do przeprowadzenia kontroli w zakresie wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z póź.zm.) formularz oraz oświadczenie

Miejsce i termin składania ofert

Oferty w formie pisemnej należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 , 45-082 Opole
do dnia 23 marca 2023 r. (złożenie oferty po ww. terminie spowoduje jej odrzucenie)

W przypadku przesłania oferty listownie liczy się data stempla pocztowego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Oferta na wykonanie usługi na przeprowadzenie kontroli w 2023 r. w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – lekarz”, wraz z dopiskiem „Nie otwierać!”

 

 

Data ważności:23.03.2023
Osoba odpowiedzialna:Izabela Damboń-Kandziora Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 09.03.2023
Wytworzono przez: Izabela Damboń-Kandziora Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Opublikowano: 09.03.2023, 13:18
Opublikowano przez: Adriana Urbaniak
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 146

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry