Uchwała Nr 8925/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku pn. „OPOLSKIE DLA MŁODZIEŻY NA 25 LAT OBRONY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2023
Status:Obowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Data podjęcia (podpisania):27.02.2023
Nr aktu prawnego:8925/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Dialog obywatelski

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 27.02.2023
Wytworzono przez: Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego – Barbara Kamińska
Opublikowano: 13.03.2023, 09:44
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 7

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry