Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2023 zadań publicznych w zakresie wsparcia pn. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Opolska Wieś Przyszłości – Wieś Dzieciom” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 24.03.2023r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 05.05.2023 r.*

Rozstrzygnięcie konkursu do 22.05.2023 r.*

*terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, adres e-mail: dwo@opolskie.pl, tel. 77 44 82 123, 77 44 82 107.

Data ważności:24.03.2023
Osoba odpowiedzialna:Marcin Oszańca - Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 01.03.2023
Wytworzono przez: Tomasz Przygoda
Opublikowano: 01.03.2023, 08:16
Opublikowano przez: Tomasz Przygoda
Zmodyfikowano: 23.05.2023, 11:35
Zmodyfikowano przez: Tomasz Przygoda
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1610

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry