Nabór wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Zabytek na Medal” w roku 2023

Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) w zw. z art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 Uchwały Nr LI/522/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Zabytek na Medal” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2023 r. poz. 953) ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Zabytek na Medal”.

 

Termin naboru wniosków: 22.03-21.04.2023 r.

Data ważności:21.04.2023
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 21.03.2023
Wytworzono przez: Bartosz Swoboda
Opublikowano: 22.03.2023, 07:22
Opublikowano przez: Bartosz Swoboda
Zmodyfikowano: 05.06.2023, 07:47
Zmodyfikowano przez: Bartosz Swoboda
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 420

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry