Kontrole przeprowadzane przez UMWO w jednostkach, którym przekazano dotacje z budżetów: Unii Europejskiej, państwa, województwa.

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,  prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 17.03.2023
Wytworzono przez: Wioletta Niedźwiedź
Opublikowano: 17.03.2023, 07:58
Opublikowano przez: Wioletta Niedźwiedź
Zmodyfikowano: 20.06.2024, 09:08
Zmodyfikowano przez: Wioletta Niedźwiedź
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 814

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry