Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku pn. „Opolska pozytywna edukacja”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 13 marca 2023 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 20 kwietnia 2023 r.*
Rozstrzygnięcie konkursu do 24 kwietnia 2023 r.*

* terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: dep@opolskie.pl tel. 77/ 44 67 834.

Data ważności:13.03.2023
Osoba odpowiedzialna:Monika Jurek – Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 17.02.2023
Wytworzono przez: Wioleta Duda
Opublikowano: 17.02.2023, 11:56
Opublikowano przez: Wioleta Duda
Zmodyfikowano: 24.05.2023, 13:22
Zmodyfikowano przez: Wioleta Duda
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 933

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry