Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku pn. OPOLSKIE PROGRAMY CENTRALNE, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:
ETAPY KONKURSU

Składanie ofert do 10.03.2023 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 19.05.2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 08.06.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, adres e-mail: m.tanczak@opolskie.pl, j.szynol@opolskie.pl, tel. 77 44 29 325/ 320.

Data ważności:10.03.2023
Osoba odpowiedzialna:Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 06.02.2023
Wytworzono przez: Maria Tańczak-Bąk
Opublikowano: 08.02.2023, 11:43
Opublikowano przez: Jarosław Szynol
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 432

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry