Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2023 zadań publicznych w zakresie wsparcia pn. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Opolskie ze smakiem” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 24.02.2023 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 07.04.2023 r.*

Rozstrzygnięcie konkursu do 24.04.2023 r.*

*terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, adres e-mail: dwo@opolskie.pl, tel. 77 44 82 109,77 44 82 159

Data ważności:24.02.2023
Osoba odpowiedzialna:Marcin Oszańca - Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 01.02.2023
Wytworzono przez: Marcin Oszańca - Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Opublikowano: 01.02.2023, 10:04
Opublikowano przez: Anna Bodzioch
Zmodyfikowano: 25.04.2023, 09:28
Zmodyfikowano przez: Anna Bodzioch
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1542

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry