Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 32a tej ustawy na realizację przedsięwzięć w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. – V edycja” pn.: „Walcząc z czasem ratujemy życie”, w 2023 r., skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 16.03.2023 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 29.04.2023 r.*
Rozstrzygnięcie konkursu do 19.05.2023 r.*

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

Data ważności:16.03.2023
Osoba odpowiedzialna:Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 21.02.2023
Wytworzono przez: Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Opublikowano: 21.02.2023, 15:31
Opublikowano przez: Monika Jodko
Zmodyfikowano: 21.02.2023, 15:33
Zmodyfikowano przez: Monika Jodko
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 104

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry