Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów na realizację przedsięwzięć w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. – V edycja” pn.: „Nadzieja na lepsze jutro – rehabilitacja i terapia psychologiczna dzieci i ich rodzin – III edycja”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do  16 marca 2023 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 29 kwietnia 2023 r.*
Rozstrzygnięcie konkursu do 19 maja 2023 r. *

*termin może ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt VII. 3 i VII. 4 niniejszego ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Ozimska 19 p. VIII, pok. 818, adres e-mail: jasiewicz@opolskie.pl tel. 77 44 45 515

 

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 21.02.2023
Wytworzono przez: Alicja Jasiewicz
Opublikowano: 21.02.2023, 09:48
Opublikowano przez: Aldona Stahlberger
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 75

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry