LI sesja Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 28 lutego 2023r.

Stan: 21 lutego 2023 r.

PORZĄDEK OBRAD
LI SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
w dniu 28 lutego 2023 r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10:00

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie Odznak Honorowych “Za zasługi dla Województwa Opolskiego”.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Porządek obrad.
 5. Powołanie sekretarza obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z L sesji Sejmiku Województwa Opolskiego
 7. Informacja Przewodniczącego Sejmiku z prac między sesjami.
 8. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego.
 9. Informacja o interpelacjach złożonych między sesjami.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy za 2022 rok.
 12. Informacja pn. “Sport wiejski w województwie opolskim” – prezentacja filmowa.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Opolskie za 2022 r.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030,
  b) w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „ZABYTEK NA MEDAL”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadania własnego Województwa Opolskiego pn. „SAMI NIE SAMOTNI” Gminie Głubczyce, w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gogolin realizacji zadania własnego Województwa Opolskiego pn. „ Rekordowo na ludowo w rytmach orkiestr dętych – 800 lat Gogolina” w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2023 r. – V edycja”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Prószków realizacji zadania własnego Województwa Opolskiego pn. „ Muzyka łączy pokolenia – IV edycja” w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2023 r. – V edycja”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego  z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej pod nazwą „Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki” oraz nadania statutu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Branice.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Opolskiego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 24. Wolne wnioski.
 25. Komunikaty.
 26. Zamknięcie obrad.

Metryczka

Wytworzono: 14.02.2023
Wytworzono przez: Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro
Opublikowano: 14.02.2023, 10:37
Opublikowano przez: Radosław Nowosielecki
Zmodyfikowano: 07.05.2024, 14:38
Zmodyfikowano przez: Radosław Nowosielecki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 176

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry