Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w obszarze ratownictwa wodnego turystów w regionie w 2023 roku pn. „RATOWNICTWO TURYSTÓW”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY

Składanie ofert                                                                                  do 21 marca 2023 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert    do 24 kwietnia 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu                                                             do 1 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Sportu i Turystyki  ul. Żeromskiego 3  p.VI, pok. 4.4 , adres e-mail: t.okaj@opolskie.pl  tel. 77 44 29 333

 

Data ważności:21.03.2023
Osoba odpowiedzialna:Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 21.02.2023
Wytworzono przez: Tomasz Okaj
Opublikowano: 21.02.2023, 11:26
Opublikowano przez: Kamila Dzierżan
Zmodyfikowano: 12.04.2023, 10:57
Zmodyfikowano przez: Anna Mróz-Gryc
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 270

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry