Zawiadomienie o wydaniu decyzji z 10 listopada 2022 r. nr DOŚ-III.7222.21.2021.HM zmieniającej pozwolenie zintegrowane udzielone Nasycalni Podkładów Sp. z o.o. w Pludrach decyzją Starosty Oleskiego nr OŚR.6222.1.2015 z 29 lutego 2016 r., dla instalacji do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny, zlokalizowanej w Pludrach przy Al. Wyzwolenia 18

Data ważności:13.02.2023

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 12.01.2023
Wytworzono przez: Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 12.01.2023, 09:01
Opublikowano przez: Halina Mańczyk
Zmodyfikowano: 31.07.2023, 10:53
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 80

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry