Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr DOŚ-III.7222.23.2020.JG w dniu 12 stycznia 2023 r. zmieniającej pozwolenie zintegrowane udzielone SOLVECO Sp. z o.o. decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.MWi.7636-23/09 z 29 października 2010 r. z późniejszymi zmianami, dla instalacji do produkcji i oczyszczania rozpuszczalników, destylacji mieszanin rozpuszczalników organicznych oraz do odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, zlokalizowanej w Kędzierzynie–Koźlu przy ul. Szkolnej 15B.

Data ważności:18.02.2023

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 17.01.2023
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska - Manfred Grabelus
Opublikowano: 17.01.2023, 10:25
Opublikowano przez: Joanna Glinkowska
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 23

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry