Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert „OPOLSKA KULTURA CZEKA NA CIEBIE – ŚWIĘTUJEMY AKTYWNIE 25 LAT OBRONY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:

 

 

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 17 lutego 2023 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 28 kwietnia 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 18 maja 2023 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, adres e-mail: dkd@opolskie.pl, tel. 77 44 29 334, 77 44 29 330

Data ważności:17.02.2023
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 16.01.2023
Wytworzono przez: Bartosz Swoboda
Opublikowano: 18.01.2023, 07:33
Opublikowano przez: Bartosz Swoboda
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 322

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry