Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w 2023 roku pn. „SIŁA WOLONTARIATU W REGIONIE” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

HARMONOGRAM

Składanie ofert: do 18.02.2023 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej: do 04.04.2023 r.*

Rozstrzygnięcie konkursu: do 24.04.2023 r.*

*terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: bdo@opolskie.pl, nr tel.: 77 44 67 847 lub adres e-mail: k.wilkoszewska@opolskie.pl, nr tel.: 77 44 67 845.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 19.01.2023
Wytworzono przez: Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Opublikowano: 19.01.2023, 08:21
Opublikowano przez: Paweł Wójcik
Zmodyfikowano: 25.04.2023, 14:05
Zmodyfikowano przez: Paweł Wójcik
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1071

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry