Uchwała Nr 8627/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania projektu nr RPOP.04.01.00-16-0001/17 pn. „Przebudowa Polderu Żelazna” realizowanego w ramach działania 4.1 Mała retencja RPO WO na lata 2014-2020, którego Beneficjentem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2023
Status:Obowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Data podjęcia (podpisania):10.01.2023
Nr aktu prawnego:8627/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Fundusze unijne (DPO)

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 10.01.2023
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich – Karina Bedrunka
Opublikowano: 19.01.2023, 08:22
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 9

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry