Uchwała Nr 8625/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu nr RPOP.05.05.00-16-0021/20 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”, realizowanego w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020, którego Beneficjentem jest Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2023
Status:Obowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Data podjęcia (podpisania):10.01.2023
Nr aktu prawnego:8625/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Fundusze unijne (DFE)

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 10.01.2023
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich – Karina Bedrunka
Opublikowano: 19.01.2023, 08:20
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 5

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry