SOLVECO Sp. z o.o. – instalacja do produkcji i oczyszczania rozpuszczalników, destylacji mieszanin rozpuszczalników organicznych oraz do odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, zlokalizowana w Kędzierzynie–Koźlu przy ul. Szkolnej 15B – zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.MWi.7636-23/09 z 29 października 2010 r., ze zmianami

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 12.01.2023
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
Opublikowano: 13.01.2023, 09:45
Opublikowano przez: Joanna Glinkowska
Zmodyfikowano: 13.01.2023, 09:46
Zmodyfikowano przez: Joanna Glinkowska
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 615

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry