Petycja w sprawie korekty organizacji ruchu drogowego na drogach: wojewódzkiej, gminnej i wewnętrznej oraz właściwego ich oznakowania.

Przebieg postępowania Data
1. Wpływ petycji dotyczącej korekty organizacji ruchu drogowego na drogach: wojewódzkiej, gminnej i wewnętrznej oraz właściwego ich oznakowania. 21.12.2022 r.
2. Przewidywany termin realizacji petycji 21.03.2023 r.
3. Przekazanie sprawy wg właściwości, w części dot. braku dostępu do dróg publicznych  

11.01.2023 r.

4. Udzielenie odpowiedzi na petycję 22.02.2023 r.

 

Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej

Zakres danych: brak zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Podstawa prawna: art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Osoba wyłączająca: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Remigiusz Widera

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 02.01.2023
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Remigiusz Widera
Opublikowano: 02.01.2023, 13:04
Opublikowano przez: Radosław Tas
Zmodyfikowano: 23.02.2023, 10:29
Zmodyfikowano przez: Karolina Superczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 69

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry