Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku pn. ASY OPOLSKIEGO SPORTU, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 15.02.2023 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 31.03.2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 18.04.2023 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, adres e-mail: e.swiatly@opolskie.pl, m.zaba@opolskie.pl, 77 44 29 322/ 327.

Data ważności:15.02.2023
Osoba odpowiedzialna:Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 17.01.2023
Wytworzono przez: Piotr Grzyb
Opublikowano: 17.01.2023, 09:13
Opublikowano przez: Piotr Grzyb
Zmodyfikowano: 13.04.2023, 08:59
Zmodyfikowano przez: Piotr Grzyb
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 2027

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry