Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2023 roku pn. „OPOLSKIE ŻYCZLIWE I RÓŻNORODNE” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:

TAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 18 lutego 2023 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 04 kwietnia 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 30 kwietnia 2023 r.
Data ważności:18.02.2023
Osoba odpowiedzialna:Barbara Kamińska

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 19.01.2023
Wytworzono przez: Monika Jodko
Opublikowano: 19.01.2023, 08:15
Opublikowano przez: Monika Jodko
Zmodyfikowano: 05.05.2023, 08:47
Zmodyfikowano przez: Monika Jodko
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 940

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry