Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku pn. „OPOLSKA TURYSTYKA”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
 

Składanie ofert

 

do 16 lutego 2023 r.

 

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert

 

do 27 kwietnia 2023 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

 

do 17 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, adres e-mail: turystyka@opolskie.pl, tel. 774429323/321

Data ważności:16.02.2023
Osoba odpowiedzialna:Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 17.01.2023
Wytworzono przez: Barbara Jagiełło
Opublikowano: 17.01.2023, 11:33
Opublikowano przez: Anna Mróz-Gryc
Zmodyfikowano: 12.04.2023, 10:51
Zmodyfikowano przez: Anna Mróz-Gryc
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1336

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry