Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. Wspieranie działań z obszaru rolnictwa – działania na rzecz rozwoju pszczelarstwa „Opolska pszczoła miodna” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:
Składanie ofert do 19.02.2023
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 30.04.2023 r.*
Rozstrzygnięcie konkursu do 20.05.2023 r.*
*terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, adres e-mail: k.kuras@opolskie.pl , tel.: 77 44 82 110 oraz m.kowalczyk@opolskie.pl, tel.: 77 44 82 111.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 25.01.2023
Wytworzono przez: Marcin Oszańca - Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Opublikowano: 25.01.2023, 12:05
Opublikowano przez: Małgorzata Kowalczyk
Zmodyfikowano: 08.05.2023, 13:10
Zmodyfikowano przez: Arkadiusz Głąb
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 749

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry