Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą “ŚWIĘTUJEMY AKTYWNIE 25 LAT OBRONY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” w 2023 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert – do 6.03.2023 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert – do 15.05.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu – do  4.06.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Barlickiego 17 w Opolu,  adres e-mail: j.dzido@opolskie.pl, tel. 77 54 16 848 i m.michniewicz@opolskie.pl, tel.: 77 54 16 344, oraz pod numerem 77 4429340.

Data ważności:30.10.2023
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Okupniak, Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 31.01.2023
Wytworzono przez: Iwona Sękowska
Opublikowano: 31.01.2023, 07:01
Opublikowano przez: Iwona Sękowska
Zmodyfikowano: 13.04.2023, 11:03
Zmodyfikowano przez: Iwona Sękowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1169

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry