Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków „ZABYTEK NA MEDAL”

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/ propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków „ZABYTEK NA MEDAL”.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji: 25 stycznia–8 lutego 2023 r.

 

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać w formie pisemnej poprzez przesłanie uwag na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.:

1)za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dkd@opolskie.pl;

2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub złożenie w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Gen. J. Hallera 9, 45-869 Opole, lub w punkcie informacyjnym kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek, 45-082 Opole.

 

Dokument podlegający konsultacjom: projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków „ZABYTEK NA MEDAL”.

 

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz z harmonogramem konsultacji:

Uchwała nr 8681/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 stycznia 2023 r.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 23.01.2023
Wytworzono przez: Agnieszka Kamińska
Opublikowano: 24.01.2023, 08:30
Opublikowano przez: Bartosz Swoboda
Zmodyfikowano: 24.01.2023, 08:30
Zmodyfikowano przez: Bartosz Swoboda
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 36

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry