Nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami – „Marszałkowskie Talenty” w roku 2023

Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2094), art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XVIII/167/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami – „Marszałkowskie Talenty” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 1589), ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami – „Marszałkowskie Talenty” w roku 2023.

 

Termin naboru wniosków: 01.02.-28.02.2023 r.

Data ważności:28.02.2023
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 23.01.2023
Wytworzono przez: Dajana Biedroń
Opublikowano: 26.01.2023, 08:34
Opublikowano przez: Bartosz Swoboda
Zmodyfikowano: 30.05.2023, 11:31
Zmodyfikowano przez: Dajana Biedroń
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 3312

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry