L sesja Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 31 stycznia 2023r.

Stan: 17 stycznia 2023 r.

PORZĄDEK OBRAD
L SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
w dniu 31 stycznia 2023 r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10:00

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Porządek obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Sejmiku Województwa Opolskiego
 6. Informacja Przewodniczącego Sejmiku z prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego.
 8. Informacja o interpelacjach złożonych między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji dla uczczenia 25 rocznicy obrony samodzielności administracyjnej województwa opolskiego przez mieszkańców regionu.
 11. Informacja pn.: ”Podział alokacji wybranych działań programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 na subregiony województwa opolskiego”.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030,
  b) w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/136/2000 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu” oraz nadania statutu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lubsza realizacji zadania własnego Województwa Opolskiego w zakresie wykonania pętli autobusowej przy szkole i przedszkolu w Kościerzycach dla drogi wojewódzkiej nr 457.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie skrócenia okresu polowań na zwierzęta łowne: krzyżówki, głowienki, cyraneczki, czernice, łyski, gęsi: gęgawy, zbożowe białoczelne na terenie województwa opolskiego w obszarach Natura 2000: Zbiornik Nyski PLB160002, Zbiornik Otmuchowski PLB160003, Zbiornik Turawa PLB160004, Grądy Odrzańskie PLB020002, Bory Niemodlińskie PLH160005 oraz na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu dla Województwa Opolskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Sejmiku Województwa Opolskiego na 2023 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/501/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego na 2023 rok.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 21. Wolne wnioski.
 22. Komunikaty.
 23. Zamknięcie obrad.

Metryczka

Wytworzono: 17.01.2023
Wytworzono przez: Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro
Opublikowano: 18.01.2023, 13:40
Opublikowano przez: Radosław Nowosielecki
Zmodyfikowano: 25.01.2023, 10:34
Zmodyfikowano przez: Radosław Nowosielecki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 109

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry