Nabór uzupełniający organizacji kandydujących do komitetu monitorującego program regionalny pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Lista zgłoszonych organizacji w naborze uzupełniającym na członków komitetu monitorującego program regionalny pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Lista zgłoszonych kandydatur w naborze uzupełniającym na członków komitetu monitorującego program regionalny pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną.

Zatwierdzona lista kandydatur w naborze uzupełniającym na członków komitetu monitorującego program regionalny pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Ogłoszenie wyborów organizacji kandydujących w naborze uzupełniającym do komitetu monitorującego program regionalny pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Ogłoszenie wyników wyborów w naborze uzupełniającym organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego Program Regionalny pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Ostateczna lista wybranych organizacji kandydackich do Komitetu Monitorującego oraz pozostałych uczestniczących w procedurze – ogłoszenie rozstrzygnięcia wyborów organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego Program Regionalny pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – nabór uzupełniający.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 21.12.2022
Wytworzono przez: Paweł Wójcik
Opublikowano: 21.12.2022, 15:26
Opublikowano przez: Paweł Wójcik
Zmodyfikowano: 12.01.2023, 10:53
Zmodyfikowano przez: Paweł Wójcik
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 157

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry