Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej koncesję Marszałka Województwa Opolskiego nr 123/2020 z 30 października 2020 r. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Łomnica” położonego na terenie miejscowości Łomnica , gm. Olesno, pow. oleski, woj. opolskie, udzielonej Oleskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej koncesję Marszałka Województwa Opolskiego nr 123/2020 z 30 października 2020 r. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Łomnica”  położonego na terenie miejscowości  Łomnica , gm. Olesno, pow. oleski, woj. opolskie, udzielonej Oleskiemu Przedsiębiorstwu  Wodociągów i Kanalizacji sp.  z o. o. 

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2021 r. Prawo geologiczne i górnicze /Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm. / w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko /Dz. U.  z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm./ Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o wydaniu  decyzji znak: DOŚ-RG.7422.35.2022.KD z 6 października 2022 r. zmieniającej koncesję Marszałka Województwa Opolskiego nr 123/2020 z 30 października 2020 r. znak: DOŚ-II.7422.35.2020.JJ ustalonej w brzmieniu w decyzji znak: DOŚ-II.7422.41.2021.JJ z 2 listopada 2021 r.  na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Łomnica” położonego na terenie  miejscowości Łomnica, gm. Olesno, pow. oleski, woj. opolskie, udzieloną Oleskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.  i  jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z teścia decyzji oraz z dokumentami sprawy.

Treść decyzji udostępniono dnia 10  października 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urząd Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dziale menu przedmiotowe, w zakładce „koncesje geologiczne”.

Udostepnienie dokumentacji sprawy następuje zgodnie z przepisami działu II ustawy z 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko /Dz. U.  z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm./.

Po złożeniu pisemnego wniosku do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 45-082 Opole ul. Piastowska 14, udostepnienie dokumentacji sprawy następuje w sposób i w formie określany we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd uniemożliwiają udostepnienie dokumentacji sprawy w sposób określony we wniosku.

Metryczka

Wytworzono: 10.10.2022
Wytworzono przez: Manfred Grabelus Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 10.10.2022, 10:26
Opublikowano przez: Joanna Jaworska
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 19

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry