DOA-ZP.272.35.2022 „Aplikacja mobilnego turysty wraz ze stroną internetową dla szlaku „Śląsk bez granic III – zamki i pałace”.

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem przedmiotowego postępowania pobranym z miniPortalu (czyli strony prowadzonego postępowania) i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia (ocds-..), oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania.

Uwaga:

Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy ID postępowania pobranego z miniPortalu.

Identyfikator postępowania z miniPortalu: 393e4ee6-a954-4ae4-ba95-ec71fad58462

Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Strona prowadzonego postępowania – miniportal

Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
Zamawiający:Województwo Opolskie
Data ogłoszenia:19.10.2022

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 19.10.2022
Wytworzono przez: Marcin Puszcz - Dyrektor DOA
Opublikowano: 19.10.2022, 09:29
Opublikowano przez: Magdalena Oborska
Zmodyfikowano: 22.12.2022, 12:11
Zmodyfikowano przez: Magdalena Oborska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 173

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry