Packprofil Sp. z o. o. w Kolonowskiem – instalacja do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych, do produkcji papieru lub tektury, o łącznej zdolności produkcyjnej 100 Mg/dobę wraz z oczyszczalnią ścieków integralnie powiązaną z ww. instalacjami oraz instalacji pozostałych – zmiana

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 05.10.2015
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
Opublikowano: 13.09.2022, 13:39
Opublikowano przez: Joanna Zarzycka-Poproch
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 42

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry