Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ministra Klimatu i Środowiska nr DIŚ-V.412.6.2022.ALS z dnia 29.07.2022 r. uchylającej decyzję Marszałka Województwa Opolskiego z 28 czerwca 2022 r. nr DOŚ-III.7033.1.2021.JSz w zakresie punktu II dotyczącego zakresu czynności zmierzających do wykonania obowiązku i orzekającego w tym zakresie oraz utrzymującą w mocy w pozostałej części ww. decyzję Marszałka Województwa Opolskiego z 28 czerwca 2022 r. nr DOŚ-III.7033.1.2021.JSz nakładającą obowiązek ograniczenia akustycznego oddziaływania na środowisko autostrady A4 na odcinku węzeł Opole Południe – węzeł Krapkowice poprzez budowę ekranów akustycznych.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 24.08.2022
Wytworzono przez: Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 25.08.2022, 08:41
Opublikowano przez: Jarosław Szczęsny
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 15

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry