DOA-ZP.272.26.2022 „Dostawa kamer termowizyjnych wraz z licencją na oprogramowanie do raportowania badań termowizyjnych budynków w ramach realizacji projektu LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE / PL / 000398”

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem przedmiotowego postępowania pobranym z miniPortalu (czyli strony prowadzonego postępowania) i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia (ocds-..), oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania.

Uwaga:

Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy ID postępowania pobranego z miniPortalu.

Identyfikator postępowania z miniPortalu: 4adff986-acc3-4b86-bd4d-b41fe75c5b2f

Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  ze zm.) – dalej  Pzp,  w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Strona prowadzonego postępowania

Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
Zamawiający:Województwo Opolskie
Data ogłoszenia:22.08.2022
Data ważności:31.10.2022

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 22.08.2022
Wytworzono przez: Marcin Puszcz - Dyrektor DOA
Opublikowano: 22.08.2022, 13:32
Opublikowano przez: AGNIESZKA MŁYNARCZYK
Zmodyfikowano: 21.09.2022, 14:14
Zmodyfikowano przez: AGNIESZKA MŁYNARCZYK
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 145

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry