Zawiadomienie o wydaniu przez Marszałka Województwa Opolskiego koncesji nr 126/2022 z 29 czerwca 2022r. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Narok I” położonego na terenie miejscowości Narok, gm. Dąbrowa, pow. opolski, woj. opolskie, udzielonej spółce AGROUSŁUGI „ROESLER” sp. z o. o.

 

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2021 r. Prawo geologiczne i górnicze /Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm. / w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko /Dz. U.  z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm./ Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o wydaniu przez Marszałka Województwa Opolskiego koncesję nr 126/2022 z DOŚ-RG.7422.23.2022.KD z 29 czerwca 2022 r. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Narok I” położonego na terenie  miejscowości Narok,  gm. Dąbrowa, pow. opolski, woj. opolskie, udzieloną spółce  AGROUSŁUGI „ROESLER sp. z o. o.  z siedzibą w Przysieczy i  jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z teścia decyzji oraz z dokumentami sprawy.

Treść decyzji udostępniono dnia 4 lipca 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urząd Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dziale menu przedmiotowe, w zakładce „koncesje geologiczne”.

Udostepnienie dokumentacji sprawy następuje zgodnie z przepisami działu II ustawy z 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko /Dz. U.  z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm./.

Po złożeniu pisemnego wniosku do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 45-082 Opole ul. Piastowska 14, udostepnienie dokumentacji sprawy następuje w sposób i w formie określany we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd uniemożliwiają udostepnienie dokumentacji sprawy w sposób określony we wniosku.

Metryczka

Wytworzono: 04.07.2022
Wytworzono przez: Krzysztof Mikołajewicz geolog wojewódzki
Opublikowano: 04.07.2022, 10:26
Opublikowano przez: Joanna Jaworska
Zmodyfikowano: 04.07.2022, 10:29
Zmodyfikowano przez: Joanna Jaworska
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 14

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry