Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej koncesję Marszałka Województwa Opolskiego nr 35/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. znak: DOŚ.II.KD-7513/22/06 na wydobywanie szarogłazu ze złoża „Dębowiec”, położonego na terenie miejscowości Dębowiec, gm. Prudnik, pow. prudnicki, woj. opolskie, udzielonej Kopalniom Odkrywkowym Surowców Drogowych S.A. z siedzibą w Niemodlinie.

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2021 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 t.j. z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1029 t.j. z późn.zm.) Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o wydaniu  decyzji znak: DOŚ-RG.7422.25.2022.JJ z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającej koncesję Marszałka Województwa Opolskiego nr 35/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. znak: DOŚ.II.KD-7513/22/06  na wydobywanie szarogłazu ze złoża „Dębowiec”, położonego na terenie miejscowości Dębowiec, gm. Prudnik, pow. prudnicki, woj. opolskie, udzielonej Kopalniom Odkrywkowym Surowców Drogowych S.A. z siedzibą w Niemodlinie i  jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentami sprawy. Treść decyzji udostępniono dnia 19 lipca 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dziale menu przedmiotowe, w zakładce „koncesje geologiczne”. Udostepnienie dokumentacji sprawy następuje zgodnie z przepisami działu II ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1029 t.j z późn.zm.). Po złożeniu pisemnego wniosku do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 45-082 Opole ul. Piastowska 14, udostępnienie dokumentacji sprawy następuje w sposób i w formie określany we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd uniemożliwiają udostępnienie dokumentacji sprawy w sposób określony we wniosku.

Metryczka

Wytworzono: 19.07.2022
Wytworzono przez: Krzysztof Mikołóajewicz Geolog Wojewódzki
Opublikowano: 19.07.2022, 12:08
Opublikowano przez: Joanna Jaworska
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 13

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry