ZAPYTANIE OFERTOWE – na świadczenie usługi polegającej na sporządzeniu ekspertyzy pod nazwą „Analiza rozwoju ruchu turystycznego w kontekście ochrony najcenniejszych siedlisk przyrodniczych w PK “Góry Opawskie” w ramach projektu RPO WO 2014-2020 pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarzadzania ZOPK i OCHK”.

Data ważności:26.07.2022
Typ:Zakupy RPO WO 2014-2020

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 18.07.2022
Wytworzono przez: Kamil Nowak
Opublikowano: 18.07.2022, 10:30
Opublikowano przez: Kamil Nowak
Zmodyfikowano: 04.08.2022, 11:59
Zmodyfikowano przez: Kamil Nowak
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 307

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry