Departament Sportu i Turystyki

ul. Żeromskiego 3
45-053, Opole
tel.: (+48) 77 54 16 800
e-mail: dst@opolskie.pl

Dyrektor: Roman Stęporowski
Z-ca Dyrektora: Bartosz Ostrowski

Zadania Departamentu Sportu i Turystyki realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw.

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

 1. przygotowywanie, opracowywanie, opiniowanie, wdrażanie dokumentów programowych i projektów dotyczących kultury fizycznej i turystyki,
 2. realizacja procedur dotyczących nagród w dziedzinie sportu oraz stypendiów sportowych,
 3. współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa,
 4. organizacja otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie, wspierania kultury fizycznej, upowszechniania turystyki oraz kontrola i ocena rozliczania realizacji zadań publicznych zleconych w trybie konkursowym i pozakonkursowym,
 5. wspieranie rozwoju kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz znaczących imprez o tej tematyce promujących województwo,
 6. promocja produktów i atrakcji turystycznych województwa opolskiego podczas krajowych i zagranicznych targów, imprez i wydarzeń, a także współpraca z Polską Organizacją Turystyczną i Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną w tym zakresie,
 7. prowadzenie Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI dla dyrektywy 2006/123/WE w sprawie usług na rynku wewnętrznym oraz pełnienie roli koordynatora Systemu dla całego Urzędu,
 8. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, prowadzenie kontroli w tym zakresie oraz występowanie na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, na zasadach określonych w treści tych umów,
 9. prowadzenie spraw w zakresie zaszeregowania obiektów hotelarskich, do odpowiedniego rodzaju i kategorii, ewidencja tych obiektów, wydawanie promes oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 10. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem wpisu do rejestru organizatorów szkoleń uprawniających do przeprowadzenia szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 11. prowadzenie wszystkich spraw w zakresie nadawania uprawnień przewodnikom górskim oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 12. powoływanie członków komisji egzaminacyjnych z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, organizowanie egzaminów.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa

Metryczka

Wytworzono: 01.06.2022
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 01.06.2022, 09:08
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 06.06.2022, 14:37
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 3376

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry