Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego

ul. Żeromskiego 3
45-053 Opole
tel.: (+48) 77 44 29 330
e-mail: dkd@opolskie.pl

Dyrektor: Agnieszka Kamińska
Z-ca Dyrektora: Joanna Wilk

Zadania Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw.

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

 1. przygotowywanie, opracowywanie, opiniowanie, wdrażanie dokumentów programowych i projektów dotyczących rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 2. stwarzanie warunków dla promocji i rozwoju kultury Śląska Opolskiego,
 3. realizacja procedur dotyczących nagród w dziedzinie kultury oraz stypendiów kulturalnych,
 4. współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 5. organizacja otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego, oraz kontrola i ocena rozliczania realizacji zadań publicznych zleconych  w trybie konkursowym i pozakonkursowym,
 6. wspieranie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa oraz znaczących imprez o tej tematyce promujących województwo,
 7. prowadzenie i udostępnianie rejestru niżej wymienionych Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Województwo:
  1. Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu,
  2. Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu,
  3. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu,
  4. Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,
  5. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,
  6. Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych,
 8. prowadzenie bieżącej współpracy oraz wykonywanie czynności nadzoru nad zadaniami statutowymi i inwestycyjnymi, wobec Instytucji Kultury, o których mowa w pkt. 7
  i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w zakresie określonym w umowie o wspólnym prowadzeniu Instytucji Kultury oraz nadzór merytoryczny nad  Moszna Zamek  z o.o. w zakresie przedmiotu działalności spółki zgodnie z przyjętymi przez Zarząd zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa,
 9. organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów w instytucjach Kultury, o których mowa w pkt. 7 oraz zastępców dyrektorów w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu i w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu,
 10. powoływanie i odwoływanie członków organów doradczych działających w instytucjach Kultury, o których mowa w pkt. 7.

 

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa

Metryczka

Wytworzono: 01.06.2022
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 01.06.2022, 09:23
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 01.06.2022, 09:32
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 3565

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry