Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego pn.: „Lokalni-Aktywni” wspólne spędzanie czasu – bezpieczeństwo – integracja mieszkańców gminy Nysa w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 r. – IV edycja” w 2022 r. skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM

Składanie ofert do 03.06.2022 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do.11.08.2022 r.*
Rozstrzygnięcie konkursu do 31.08.2022 r.*
* termin może ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt VII. 3 i VII. 4 niniejszego ogłoszenia

Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udziela pracownica Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu: Monika Jodko – m.jodko@opolskie.pl; tel. 77 4467842.

Data ważności:03.06.2022
Osoba odpowiedzialna:Barbara Kamińska

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 12.05.2022
Wytworzono przez: Barbara Kamińska
Opublikowano: 12.05.2022, 17:23
Opublikowano przez: Monika Jodko
Zmodyfikowano: 24.06.2022, 10:30
Zmodyfikowano przez: Monika Jodko
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 111

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry