Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 r. – IV edycja”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 3 czerwca 2022 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 12 sierpnia 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 1 września 2022 r.

 

Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu: Joanna Wilk – j.wilk@opolskie.pl tel. 77 44 29 337; Jarosław Szynol – j.szynol@opolskie.pl tel. 77 44 29 320.

Data ważności:03.06.2022
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 09.05.2022
Wytworzono przez: Jarosław Szynol
Opublikowano: 12.05.2022, 11:07
Opublikowano przez: Bartosz Swoboda
Zmodyfikowano: 23.01.2023, 13:05
Zmodyfikowano przez: Bartosz Swoboda
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 226

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry