Udostępnienie zbioru danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000 (BDOT10k)

Kategoria:Geodezja i Kartografia
Komórka organizacyjna:Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Przedmiot sprawy:

Udostępnienie zbioru danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000 (BDOT10k)

Baza BDOT10k udostępniana jest dla obszaru poszczególnych powiatów województwa opolskiego w formacie gml,  do pobrania na stronie: https://cuw.mapy.opolskie.pl/dane-nieodplatne/ oraz https://www.opolskie.pl/wodgik/ w sekcji „Dane bez opłat”.

Podmioty uprawnione:

wszyscy

Opłaty:

nie podlega opłatom

Organ właściwy:Marszałek Województwa Opolskiego
Podstawa prawna:
  • art. 40 a ust. 2 pkt. 1h) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • §12 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Osoba odpowiedzialna:Jacek Górny – Geodeta Województwa

Metryczka

Wytworzono: 25.04.2022
Wytworzono przez: Jacek Górny – Geodeta Województwa
Opublikowano: 25.04.2022, 13:28
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 04.01.2024, 10:48
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 134

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry