Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na terenie województwa opolskiego w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do  8.04.2022 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 23.05.2022 r.*
Rozstrzygnięcie konkursu do 12.06.2022 r.*

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, Amelia Gąsiorowska Tel. 77 4467844.

Data ważności:08.04.2022
Osoba odpowiedzialna:Barbara Kamińska Dyrektor Biura i Dialogu Obywatelskiego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 08.03.2022
Wytworzono przez: Barbara Kamińska Dyrektor Biura i Dialogu Obywatelskiego
Opublikowano: 08.03.2022, 09:40
Opublikowano przez: Amelia Gąsiorowska
Zmodyfikowano: 07.06.2022, 11:04
Zmodyfikowano przez: Amelia Gąsiorowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 747

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry