Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne w kierunku rozwoju konkurencyjnych obszarów wiejskich z okazji jubileuszu 25 lat Programu Odnowy Wsi w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 01.04.2022 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 10.06.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do 30.06.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, adres e-mail: drw@opolskie.pl, 77 44 82 125, 77 44 82 123

Data ważności:01.04.2022
Osoba odpowiedzialna:Marcin Oszańca, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 01.03.2022
Wytworzono przez: Tomasz Przygoda
Opublikowano: 01.03.2022, 13:58
Opublikowano przez: Tomasz Przygoda
Zmodyfikowano: 10.06.2022, 10:58
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1212

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry