Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia Podmiotów Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok w zakresie WKŁADÓW WŁASNYCH w 2022 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 14.04.2022 r. do godz. 15:30
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 29.05.2022 r.*
Rozstrzygnięcie konkursu do 18.06.2022 r.*

* termin może ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt VII. 3 i VII. 4 ogłoszenia

Data ważności:14.04.2022
Osoba odpowiedzialna:Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 15.03.2022
Wytworzono przez: Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Opublikowano: 15.03.2022, 11:53
Opublikowano przez: Paweł Wójcik
Zmodyfikowano: 17.06.2022, 14:59
Zmodyfikowano przez: Paweł Wójcik
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 800

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry