Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podejmowania działań na rzecz profesjonalizacji i integracji sektora organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych w regionie pn. „OPOLSKIE DLA MŁODZIEŻY” w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

ETAP KONKURSU                                                                                      TERMIN KOŃCOWY

Składanie ofert:                                                                                          do 30.03.2022 r. do godz. 15:30

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert:      do 29.04.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu:                                                                     do 06.05.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu,  adres e-mail: i.podobinska@opolskie.pl, tel. 77/44 64 845

Data ważności:30.03.2022
Osoba odpowiedzialna:Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 08.03.2022
Wytworzono przez: Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Opublikowano: 08.03.2022, 10:58
Opublikowano przez: Paweł Wójcik
Zmodyfikowano: 04.05.2022, 15:23
Zmodyfikowano przez: Monika Jodko
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1453

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry