Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. Wspieranie działań z obszaru rolnictwa, w tym w szczególności na rzecz opolskich pszczół w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert: do 01.04.2022 r. do godz. 15:30

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert: do 10.06.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 30.06.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, adres e-mail: dwo@opolskie.pl, 77 44 82 110,77 44 82 111

Data ważności:01.04.2022
Osoba odpowiedzialna:Marcin Oszańca, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 02.03.2022
Wytworzono przez: Małgorzata Kowalczyk-Ciomek
Opublikowano: 02.03.2022, 08:23
Opublikowano przez: Małgorzata Kowalczyk
Zmodyfikowano: 10.06.2022, 11:15
Zmodyfikowano przez: Małgorzata Kowalczyk
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 786

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry