Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w zakresie rozwoju rowerowej turystyki krajobrazowej w województwie opolskim w 2022 roku pod hasłem OPOLSKIE NA ROWERY, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 15 marca 2022 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 24 maja 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 13 czerwca 2022 r.

 

Data ważności:15.02.2022
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Okupniak - Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 16.02.2022
Wytworzono przez: Agnieszka Okupniak - Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
Opublikowano: 16.02.2022, 13:44
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 20.05.2022, 14:05
Zmodyfikowano przez: Iwona Sękowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 652

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry