Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresiewsparcia działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom województwa w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 08.03.2022 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert  do 11.05.2022 r.*

Rozstrzygnięcie konkursu do 31.05.2022 r.*

* termin może ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt VII. 3 i VII. 6 niniejszego ogłoszenia

Data ważności:08.03.2022
Osoba odpowiedzialna:Barbara Kamińska

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 09.02.2022
Wytworzono przez: Monika Jodko
Opublikowano: 09.02.2022, 08:31
Opublikowano przez: Monika Jodko
Zmodyfikowano: 27.06.2022, 14:27
Zmodyfikowano przez: Monika Jodko
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 2386

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry