otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz rozwijania kompetencji społecznych dzieci i młodzieży w 2022 rokuskierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

 

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 23 marca 2022 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 9 maja 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 30 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: w.duda@opolskie.pl tel. 77/ 44 67 834.

Data ważności:23.03.2022
Osoba odpowiedzialna:Monika Jurek - Dyrektor Departamentu Edukacji i Runku Pracy

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 23.02.2022
Wytworzono przez: Monika Jurek - Dyrektor Departamentu Edukacji i Runku Pracy
Opublikowano: 23.02.2022, 12:52
Opublikowano przez: Wioleta Duda
Zmodyfikowano: 26.05.2022, 13:09
Zmodyfikowano przez: Wioleta Duda
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 518

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry